Prin date personale definim nume, prenume, email si datele de contact, inaltime greutate, istoric sportiv si situatii medicale ce pot interfera cu serviciile oferite, din mesajul înscris.

Prin prelucrare definim operațiunea de a înregistra datele cu caracter personal.

După înregistrare, aceste date se păstrează in format digital, într-o baza de date .xml, pe un calculator local, cu accesul unui Administrator la ele, cu user-name si parola. Termenul de stocare este de 10 ani.

Datele cu caracter personal se vor folosi pentru a returna contactul in vederea unei colaborări ulterioare cu REVVOLUTION . Contactul se va face sub forma unui e-mail ca prima modalitate de contact. In caz de nereușita se va folosi numarul de telefon pentru a contacta persoana ce si-a oferit prin consimțământ digital datele de contact. Datele personale din categoria inaltime, greutate, istoric sportiv si situatii medicale se vor folosi exclusiv pentru recomandarea unor servicii adecvate si nu vor fi stocate.

Pe viitor, REVVOLUTION se obliga sa obțină consimțământul sub orice forma (scris sau digital)  pentru orice alta operațiune de folosire a datelor cu caracter personal, in afara de cea de contact pentru care persoana si-a oferit consimțământul digital.

Persoana fizica poate sa ceara modificarea sau scoaterea din baza de date oricând in aceasta perioada de pastrare de 10 ani. Operațiunea de modificare si sau scoatere din baza de date se poate realiza prin email cu cerința la gdpr@revvolution.ro

X